Arsip Pengumuman -> Pengumuman

Pengumuman

Tanggal : 2015-02-23 | Waktu : 16:56:46
Jadwal Praktikum Fakultas

JADWAL PRAKTIKUM SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2014 - 2015

 

A. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS)

NO

NAMA

PRAKTIKUM

SEM / KEL

1

Abd Mukhsin, M.Soc, Sc, Drs

Bahasa Inggris

II A / A

2

Milhan, MA, Drs, H

Bahasa Inggris

II A / B

3

Abd Mukhsin, M.Soc, Sc, Drs

Bahasa Inggris

II B / C

4

Milhan, MA, Drs, H

Bahasa Inggris

II B / D

5

Zulkarnain, MA, Drs

Bahasa Inggris

II C / E

6

Muhammad Syukri albani, MA

Bahasa Inggris

II C / F

7

M. Fasal Hamdani, MA, Dr

Bahasa Inggris

II D / G

8

M. Syahnan, MA.Dr

Bahasa Inggris

II D / H

9

Hasbullah Ja'far, MA, Drs

Bahasa Arab II

II A / A

10

Nurcahaya, M. Ag, Dr

Bahasa Arab II

II A / B

11

Pangeran, MA, Dr

Bahasa Arab II

II B / C

12

Ali Akbar, MA

Bahasa Arab II

II B / D

13

Muhammad Syukri albani, MA

Bahasa Arab II

II C / E

14

Ibnu Radwan Siddiq T, MA

Bahasa Arab II

II C / F

15

Nurul Huda, MA

Bahasa Arab II

II D / G

16

Ishaq, MA, Drs

Bahasa Arab II

II D / H

17

Rajin Sitepu, M.Hum

Legal Drafting

IV A / A

18

Akmaluddin Syahputra, M.Hum, Dr

Legal Drafting

IV A / B

19

Elvira Dewi Ginting, M.Hum

Legal Drafting

IV A / C

20

Tetty Marlina T, MKn

Legal Drafting

IV B / D

21

Ali Murthado, M,Hum

Legal Drafting

IV B / E

22

Pangeran, MA, Dr

Legal Drafting

IV B / F

23

Armia, MA, Drs

Tahfizh

IV A / A

24

Amal Hayati, M.Hum, Dra

Tahfizh

IV A / B

25

Azwani Lubis, M.Ag, Drs

Tahfizh

IV A / C

26

Amal Hayati, M.Hum, Dra

Tahfizh

IV B / D

27

Irwan M.Ag

Tahfizh

IV B / E

28

Hasbullah Ja'far, MA, Drs

Tahfizh

IV B / F

29

Amal Hayati, M.Hum, Dra

Bimbingan Skripsi

VI A /A

30

Amal Hayati, M.Hum, Dra

Bimbngan Skripsi

VI A / B

31

Muhammad Syukri albani. MA

Bimbngan Skripsi

VI B / C

32

Muhammad Syukri albani. MA

Bimbngan Skripsi

VI B / D

33

Fauziah Lbs, M.Hum

Klinis Hukum  PA

VI A /A

34

Ahmad, LLM

Klinis Hukum  PA

VI A / B

35

Rajin Sitepu, M.Hum

Klinis Hukum  PA

VI B / C

36

Ramadhan Syahmedi, M.Ag

Klinis Hukum  PA

VI B / D

 

B. Jurusan Perbandingan Mazhab (PM)

NO

NAMA

PRAKTIKUM

SEM / Kel

1

Ansari, MA, Dr, H

Bahasa Inggris

II A / A

2

Sukiati, M.Ag, Dr

Bahasa Inggris

II A / B

3

M. Syahnan, MA, Dr

Bahasa Inggris

II B / C

4

Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc, Drs

Bahasa Inggris

II B / D

5

Zulkarnain, MA, Drs

Bahasa Inggris

II C / E

6

Deasy Yunita Siregar, M.Pd

Bahasa Inggris

II C / F

7

Ardiansyah, MA, Dr, H

Bahasa Arab II

II A / A

8

Idris, MA.

Bahasa Arab II

II A / B

9

Sudianto, MA, Drs

Bahasa arab II

II B / C

10

Arifin Marpaung, MA.

Bahasa Arab II

II B / D

11

Ahmad Riady Daulay, MA.

Bahasa Arab II

II C / E

12

M. Amar Adly, Lc, MA, Dr

Bahasa Arab II

II C / F

13

Mursal Harahap, S.Ag

legal Drafting

IV A / A

14

Afifa Rangkuti, M.Hum

legal Drafting

IV A / B

15

Mustafa Kamal Rokan, MH, Dr

legal Drafting

IV B / C

16

Cahaya Permata, M.H

legal Drafting

IV B / D

17

Hasan Mansur Nasution, MA, Dr, H

Tahfizh

IV A / A

18

Rusmini, MA, Dra

Tahfizh

IV A / B

19

Armauli, MA, Dra

Tahfizh

IV B / C

20

Syarbaini Tanjung, MA, Dr. H

Tahfizh

IV B / D

21

Ardiansyah, Lc, MA, Dr

Bimbingan Skripsi

VI A / A

22

Sukiati, M.A, Dr

Bimbingan Skripsi

VI A / B

23

Ardiansyah, Lc, MA, Dr

Bimbingan Skripsi

VI B / C

24

Sukiati, M.A, Dr

Bimbingan Skripsi

VI B / D

25

H.Arso, MA

Klinis Hukum  PA

VI A / A

26

Sri Hidayani, M.Hum

Klinis Hukum  PA

VI A / B

27

M Rizal, M.Hum

Klinis Hukum  PA

VI B / C

28

Ahmat, LLM

Klinis Hukum  PA

VI B / D

 

C. Jurusan Siyasah (SYH)

NO

NAMA

PRAKTIKUM

SEM / KEL

1

Fatimah, MA.

Bahasa Inggris

II A / A

2

Deasy Yunita Siregar, M.Pd

Bahasa Inggris

II A / B

3

Fatimah, MA.

Bahasa Inggris

II B / C

4

Zainul Fuad, MA, Phil, Dr, H

Bahasa Inggris

II B / D

5

Fatimah, MA.

Bahasa Inggris

II C / E

6

Ansari, MA, Dr, H

Bahasa Inggris

II C / F

7

Syafruddinsyam, M.Ag

Bahasa Arab II

II A / A

8

Eldin H Zainal, M.Ag, Drs

Bahasa Arab II

II A / B

9

M. Iqbal, MA, Dr

Bahasa arab II

II B / C

10

Dhiauddin Tanjung, MA

Bahasa Arab II

II B / D

11

M. Iqbal, MA, Dr

Bahasa Arab II

II C / E

12

Dhiauddin Tanjung, MA

Bahasa Arab II

II C / F

13

Syofiaty Lubis, MH

legal Drafting

IV A / A

14

Adlin budiawan, M.Hum

legal Drafting

IV A / B

15

Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum

legal Drafting

IV B / C

16

Afifa Rangkuti, M.Hum

legal Drafting

IV B / D

17

Achiriah, M.Hum, Dra

Tahfizh

IV A / A

18

Saidurrahman, M.Ag, Dr

Tahfizh

IV A / B

19

Syafruddinsyam, M.Ag

Tahfizh

IV B / C

20

Achiriah, M.Hum, Dra

Tahfizh

IV B / D

21

Saidurrahman, M.Ag, Dr

Bimbingan Skripsi

VI A / A

22

Syafruddinsyam, M.Ag

Bimbingan Skripsi

VI A / B

23

Syu'aibun, M.Hum, Drs, H

Bimbingan Skripsi

VI B / C

25

Noor Azizah, M.Hum.

Bimbingan Skripsi

VI B / D

26

Noor Azizah, M.Hum.

Klinis Hukum  PA

VI A / A

27

M. Rizal, M.Hum.

Klinis Hukum PA

VI A / B

27

Noor Azizah, M.Hum.

Klinis Hukum  PA

VI B / C

28

Burhanuddin, MH

Klinis Hukum  PA

VI B / D

 

D. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah (MUA)

NO

NAMA

PRAKTIKUM

SEM / KEL

1

Faisar Ananda, MA, Dr

Bahasa Inggris

II A / A

2

Andri Soemitra, MA, Dr

Bahasa Inggris

II A / B

3

Mustafa Kamal Rokan, MH, Dr

Bahasa Inggris

II A / C

4

Nurasiah, MA, Dr

Bahasa Inggris

II B / D

5

Andri Soemitra, MA, Dr

Bahasa Inggris

II B / E

6

Faisar Ananda, MA, Dr

Bahasa Inggris

II B / F

7

Andri Soemitra, MA, Dr

Bahasa Inggris

II C / G

8

Deasy Yunita Siregar, M.Pd

Bahasa Inggris

II C / H

9

Nurasiah, MA, Dr

Bahasa Inggris

II C / I

10

Nur Afifa Hasbi Nst

Bahasa Inggris

II D / J

11

Andri Soemitra, MA, Dr

Bahasa Inggris

II D / K

12

Ismahani, M.Hum

Bahasa Inggris

II D / L

13

Watni Marpaung, MA

Bahasa Arab II

II A / A

14

Tjek Tanti, MA, Dra, Hj

Bahasa Arab II

II A / B

15

Ahmad Zuhri, MA

Bahasa Arab II

II A / C

16

Watni Marpaung, MA

Bahasa Arab II

II B / D

17

Iwan, M.HI

Bahasa Arab II

II B / E

18

Nasrun Djami' Daulay, M.Ag, Dr, H

Bahasa Arab II

II B / F

19

Maradingin, MA, Drs

Bahasa Arab II

II C / G

20

Watni Marpaung, MA

Bahasa Arab II

II C / H

21

Ahmad Zuhri, MA

Bahasa Arab II

II C / I

22

M. Jamil, MA, Dr, H

Bahasa Arab II

II D / J

23

Watni Marpaung, MA

Bahasa Arab II

II D / K

24

Nasrun Djami' Daulay, M.Ag, Dr, H

Bahasa Arab II

II D / L

25

Zulham, M.Hum, Dr

legal Drafting

IV A / A

26

Mustafa Kamal Rokan, MH, Dr

legal Drafting

IV A / B

27

Annisa Sativa, M.Hum

legal Drafting

IV B / C

28

Zulham, M.Hum, Dr

legal Drafting

IV B / D

29

Fatimah Zahara, MA

Tahfizh

IV A / A

30

Ahmad Suhaimi, MA, Drs, H

Tahfizh

IV A / B

31

Laila Rohani, M.Hum, Dra

Tahfizh

IV B / C

32

Tjek Tanti, MA, Dra, Hj

Tahfizh

IV B / D

33

Fatimah Zahara, MA

Bimbingan Skripsi

VI A / A

34

Laila Rohani, M.Hum, Dra

Bimbingan Skripsi

VI A / B

35

Fatimah Zahara, MA

Bimbingan Skripsi

VI B / C

36

Fatimah Zahara, MA

Bimbingan Skripsi

VI B / D

37

Fauziah, M.Hum

Klinis Hukum PA

VI A / A

38

Bakti Ritonga, MA  / Dewi Kartika, S.HI

Klinis Hukum PA

VI A / B

39

Fauziah, M.Hum

Klinis Hukum PA

VI B / C

40

Bakti Ritonga, MA / Dewi Kartika, S.HI

Klinis Hukum PA

VI B / D

 

Medan, 03 Februari  2015      
Dekan,   Kepala Laboratorium,
         
         
Dr. Saidurrahman, M.Ag.   Noor Azizah, M.Hum
NIP.19701204 199703 1 006   NIP. 19740829 200501 2 004